Intuitionstræning - få et brugbart værktøj der er baseret på dine værdier
" Via din intuition kan du finde de bedste løsninger for dig; både hvad angår dit arbejds- og privatliv."
Din intuitive kontakt til din indre og ydre videns-bank er et unikt arbejdsredskab. Via din intuition kan du finde de bedste løsninger for dig; både hvad angår dit arbejds- og privatliv. De fleste mennesker stoler ikke nok på deres intuition - især ikke når informationerne er i modstrid med ens ønsker, rationale og hjerne.

I intuitionstræning får du enkle metoder og tek-nikker til at træne din intuition og til at lytte efter den. På den måde udvikler du et stærkt og brugbart værktøj, der er baseret på dine egne værdier, og som du altid kan tage frem og benytte. Uanset tid
og sted.

Arbejdsmetoder:
Intuitiv rådgivning/intuitionstræning tilbydes som individuelle sessioner her hos mig eller i dit firma. Intuitiv rådgivning på et givet problem klares på enkel måde via mail eller telefon, det sparer både
tid og penge. Rådgivningen kan foregå som enkelt session, i et kortere eller længere forløb, i mit eller dit regi. Jeg tager ud i dit firma og følger op på eksisterende problematikker. Her sparrer jeg dig, dit firma og dine ansatte. Jeg følger op på stressprofiler og afholder evt. kurser.

 

Til forsiden