Nyt, spændende kursus: Kreativ teambuilding og kunstværk i firmaet
Eksempel på farve-
moduler fremstillet
i kursusregi.
Alle moduler samles
til et sammen-
hængende værk

Eksempel på tekst-
moduler fremstillet
i kursusregi.
På afstand vil disse
fremstå som en grafisk billedekomposition
 
 

Temadag: Lær at bruge en kunst-
nerisk metode til kommunikation og samarbejde. Her kan du, sammen med dine kollegaer, skabe et kunst-værk til arbejdspladsen. Samtidig kan du træne en helt anderledes måde at kommunikere og samarbejde på. Billederne vil, i tiden fremover, give stof til eftertanke og erindre om en god og spændende temadag.

Vi samler resultatet til et kunstværk som ophænges i firmaet.

Kort tid efter, arrangeres ”gå hjem” fernisering med en hyggelig sammen-komst for dine ansatte.

Temadagen er medvirkende til at skabe et tættere, kollegialt forhold blandt dine ansatte. Her er der mulighed for at afprøve nye, ander-ledes og sjove veje til et godt samar-bejde. Kunstværket er synligt i hver-dagen og bliver en del af firmaets udsmykning.

Efter et kort forberedende møde med dig, planlægges farver og indhold, ud fra dit firmas værdigrundlag.


Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker nærmere oplysninger og/eller vil kontaktes om nye kurser.
 
Emma Løsecke Nielsen
Billedkunstner. Kunstpædagog.
Lektor i Billedkunst
& Design
Medl. af: BKF

Anni Koch-Knudsen
Terapeut. Intuitiv rådgiver. Stresskonsulent
Medl. af: SAB. Sammenslutningen af alternative behandlere
 
 
Luk vindue ctrl + F4