Træning af dine indre ledelsesværktøjer
 

Du får øvelse og gode, brugbare teknikker i at anvende dine intuitive tanker og fornemmelser som ledelsesværktøj til de bedst mulige kreative løsninger i enhver situation. Kurset er aerobic for dine fornemmelser, din intuition skal findes og genkendes hver gang.

Du skal kunne mærke og reagere, når advarselslamperne blinker. Uden øvelse og metoder bliver dine mange gode fornemmelser og sanser ikke trænet, således at du kan have tillid til dem.

Refleksionen på en dårlig løsning er ofte: Jeg skulle have lyttet til min første fornemmelse
- min mavereaktion ... DU gjorde det bare ikke!

Din viden, hjerneaktivitet, logiske sans eller mangeårige erfaring er ikke nok til at løse en del af de opgaver du bliver stillet - ej heller til at tage de optimalt rigtigste beslutninger. Statistik-ker og informationer er ikke den hele sandhed - omgivelsernes holdninger og meninger er tit subjektive - ofte præget af pleje af egne interesser - men det er DIG, der skal tage beslut-ningen. Din adgang til din intuitive viden er et stærkt hjælpeværktøj.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker nærmere oplysninger og/eller vil kontaktes om nye kurser.

 
Luk vindue ctrl + F4