Træning af dine indre ledelsesværktøjer
 


Du får øvelse og gode brugbare teknikker i at bruge dine intuitive
tanker og fornemmelser som ledelsesværktøj til de bedst mulige
kreative løsninger i enhver situation.

Kurset er aerobic for dine fornemmelser, din intuition skal findes
og genkendes hver gang.

Du skal kunne mærke og reagere, når advarselslamperne blinker
– og de skal virke, når du har brug for at skelne mellem rødt, grønt
eller gult lys på din vej.

Uden øvelse og metoder bliver dine mange gode fornemmelser og
sanser ikke trænet, så du kan have tillid til dem.

Refleksionen på en dårlig løsning er ofte: Jeg skulle have lyttet til
min første fornemmelse – min mavereaktion . . .

DU gjorde det bare ikke! Resultatet blev derefter.

Din viden, hjerneaktivitet, logiske sans eller mangeårige erfaring
er ikke nok til at løse en del af de opgaver du bliver stillet eller til
at tage de optimalt rigtigste beslutninger. Statistikker og informationer
er ikke den hele sandhed – omgivelsernes holdninger og meninger er
tit subjektive - ofte præget af pleje af egne interesser – men det er
DIG, der skal tage beslutningen. Din adgang til din intuitive viden er
et stærkt hjælpeværktøj.

Kontakt mig for tilbud, oplysninger eller datoer for kurser