Merlot Tours, dir. Peter Kobbernagel

"Merlot Tours er et mindre specialistbureau i rejse-branchen. Det er grundlagt for 12 år siden og er drevet af mig personligt. Jeg understreger det sidste for alle-rede her at antyde, at den enkle situation til trods, så kan der godt i en hverdag med mange problemstillinger opstå et behov for at diskutere tingene med andre. Det har jeg, for så vidt, kunnet med kolleger i branchen, og især de kolleger, som var omkring mig i min dagligdag, fordi jeg som en del af min organisationsform har valgt at dele min arbejdshverdag med en anden virksomhed inden for samme branche. I alle ti år har jeg haft kontor-fællesskab med et andet bureau – formålet var at have et både socialt og et fagligt plus i hverdagen.

Alligevel var der noget jeg savnede. Dialogen med fagfæller kan – dens styrke ufortalt - godt stivne i faste termer, i en kendt logik. Her har samtaler med Anni Koch-Knudsen været til stor inspiration. På meget kort tid evnede hun at sætte sig ind virksomhedens over-ordnede situation og i særdeleshed i undertegnedes stærke og svage sider i forhold til de medspillere der nu en gang er på banen i det daglige arbejde. Gennem spørgsmål og svar kortlagde Anni meget hurtigt struk-turer - og især mangel på samme - på vitale områder som opgave- og pengestyring. Det vigtigste var nok hendes evne til at sætte fokus på "human ressource" – dvs at debattere de områder indenfor eget regi, som jeg med hendes hjælp virkelig kunne gøre noget ved.
Jeg forlod konsultationerne i godt humør og med rank ryg – en energi der virkelig gav mig mod hvor jeg ellers
var kørt fast.

Fra andre kurser var jeg vant til at tekniske markeds-føringsbetragtninger fyldte så meget. I samtalerne med Anni satte hun projektør på klienten i en meget nyttig forståelse af, at samspillet mellem virksomhed og kunde kun kan være vellykket, hvis det foregår på ærlige præmisser og på et basis hvor personkarakteren får sin ypperste chance for gøre rent trav. Det nytter ikke at forstille sig i disse samtaler – Anni har lys i lygten vil sørge for at alt kommer frem. Det brugbare lutres og sættes i midten og det negative og dårlige henlægges til evt. senere studie og forklaring.

Samtalerne åbnede døre og har givet mig en ny kraft. Ikke at jeg var gået i stå, men fokus er bestemt blevet flyttet, således at jeg både arbejder bedre og har opnået en større tilfredshedsgrad også på de indre planer.

- Tak til Anni!"

 
www.merlottours.dk
Luk vindue ctrl + F4