Sonne Support, direktør Inge Sonne

I snart fire år har Anni været min virksomhedscoach.
Anni bruger sine clairvoyante evner til at kigge på mine
ressourcer og problemstillinger i virksomheden. Hun
har lært mig nogle teknikker som jeg jævnligt bruger
i min hverdag.

Annis mangeårige erfaring fra erhvervslivet, kombineret
med den alternative tilgang til problemstillinger, er en
gevinst for mig, og jeg vil fortsat konsultere Anni for at
sikre min egen og min virksomheds vækst og udvikling.

Jeg glæder mig til, at jeg skal deltage i et kursus hvor
jeg skal visualisere mine fremtidige planer for min virk-
somhed, ved at lave en collage som udtrykker mine
ønsker for fremtiden. Jeg får fornyet energi og mod på
at komme videre med opgaverne, når jeg har været
sammen med Anni.

Det er ALDRIG kedeligt og jeg går altid derfra med
mere end forventet.

 
www.sonnesupport.dk
Luk vindue ctrl + F4