MINE ARBEJDSMETODER STRESSPROFILEN

StressProfilen® er et af de mest solide og gennemarbejdede analyseværktøjer, der findes
på markedet. Den gør sig bemærket ved at tage helheden med, så både privat-, personlige- og arbejdsliv indgår i testen. StressProfilen® er et godt værktøj til at lokalisere de områder, hvor man som privatperson, medarbejder i en virksomhed har brug for et større fokus i at redu-cere stressfaktorerne, men bruges også til at styrke sit potentiale optimalt.

Mange er blevet overrasket over testresultatet, når de opdager, at ubalancen lå et helt andet sted end forventet. En StressProfil sparer tid ved klart at gennemskue, hvor det vil være mest givtigt at fokusere for at opnå en større balance i såvel privat-, som arbejdslivet. I en opfølg-ende samtale gennemgås selve profilen, så den enkelte opnår en dybere forståelse af egen stressprofil - heri ubalancer og ubrugt potentiale, men også ressourcer og styrker, som kan bruges i at genoprette balance. Der tages udgangspunkt i et selvansvar og muligheder for at gøre en individuel indsats - kroppen, følelser, tanker, familieproblematik, faglig dygtig-gørelse, osv. Hvis det ønskes, kan der lægges en plan for et videre forløb.

Baggrund
StressProfilen® er udarbejdet igennem 15 år af Sven Setterlind, Stress Management Center og produceret af Profdoc Work AB i Sverige. Den er baseret på mange års skandinavisk forskning i stress og over 40.000 personers deltagelse i og udenfor Skandinavien. Jeg er certificeret SMC konsulent gennem Profdoc Work, og jeg kombinerer profilgennemgangen med en uddybende samtale og assistance til en videre handlingsplan.

Nærmere information om profilen kan ses på www.profdocwork.se.

StressProfil® i praksis
Undersøgelsen tager udgangspunkt i en test med 224 afkrydsningsspørgsmål. Testen sendes til dig og et specifikt login giver adgang til at besvare spørgsmålene på Internettet. Der med-sendes et udførligt brev om proceduren. Besvarelsestiden er 40-50 minutter. StressProfilen® omfatter vigtige områder i såvel arbejdssituationer som i private livssituationer.

Profilen redegør for
· oplevelsen af sit arbejde - organisationen
· hvorledes man trives på arbejdspladsen
· hvordan man oplever sammenholdet på arbejdspladsen
· hvordan ledelsesstilen opleves
· stress og belastning på arbejde
· stress og belastning i privatliv
· evnen til at håndtere stress og belastninger
· helbredstilstand og sundhedsadfærd
· udviklingsområder med henblik på forbedringer

Forløb
StressProfil® sendes til dig over nettet. Efter personlig gennemgang med mig, som varer
1½ - 2 timer, ud fra skemaerne får du dit testresultat udleveret og den mulige handlingsplan.
I individuelle forløb finder du din ”stressvirus” og din egen medicin til at tackle det daglige pres. Du får metoder, der kan styrke dig til at håndtere udfordringer og de uund-gåelige forandringer der opstår i hverdagen.

Jeg arbejder bl.a. ud fra en SMC-stress-profil, som kan vise de former for stress, du er mest modtagelig for, og derfor skal være opmærksom på.

Sammen laver vi en personlig handleplan, så du lærer at være på forkant med din stress, så du kan forandre de ting i din hverdag, som påvirker dig uhensigtsmæssigt.
Luk vindue ctrl + F4