Stresshåndtering - vær på forkant med din stress
" Undersøgelser viser, at det meget ofte er de ressourcestærke personer, der bliver hårdest ramt af stress."
Stress lever i mange mennesker og er desværre smitsom. Stress er bundet til det enkelte menneske;
og hvad det kommer af er som regel individuelt og oftest skabt uden for de rammer, den viser sig i.

Stress kan vise sig som fysiske, psykiske og mentale begrænsninger i dit arbejdsliv og i dine familie-
relationer - meget ofte som en kombination af flere typer. De fleste mennesker har fokus på de ydre faktorer som fx arbejdsbelastninger, tidspres og familiekriser som årsagsgivere. De kan sagtens være en del af problemet. Oftest ligger årsagerne dybt i den enkeltes personlighed og adfærd, her-under evnen til at kunne sige til og fra og sætte grænser for egen formåen.

Mange overser faresignalerne i den hektiske hverdag og venter med at søge hjælp, til de er i alvorlige vanskeligheder. På det tidspunkt er de personlige ressourcer opbrugt og tid bliver en væsentlig faktor for at afhjælpe problemet. Den udbredte holdning til stress - som et svaghedstegn - er skadelig. Under-søgelser viser, at det meget ofte er de ressource-stærke personer, der bliver hårdest ramt af stress.

Læs her om mine arbejdsmetoder og om stressprofilen . . .

 

Til forsiden